Seneste nyheder


25/04/2017
Salg af ET 10.000 anlæg til DONG Energy, Manchester
25/04/2017
Volkswagen AG har kørt test med Envotherm teknologi
10/02/2017
Nyt stillingsopslag – Key Account Manager

http://www.envotherm.dk/om-virksomheden/ledige-stillinger/


19/01/2017
Benteler A/S case story tilgængelig

http://www.envotherm.dk/produkter/cases/benteler-as/


26/12/2016
Meggit A/S case story tilgængelig

http://www.envotherm.dk/produkter/cases/meggitt-as/


05/11/2016
Imperial Chemical Logistics GmbH case story tilgængelig

http://www.envotherm.dk/produkter/cases/imperial-chemical-logistics-gmbh/


28/09/2016
A state of green

Se side 22
https://stateofgreen.com/files/download/10168


21/09/2016
TV2syd

http://www.tvsyd.dk/artikel/den-groenne-vaekst-er-i-fare#player


19/09/2016
Scan Bejds Steel A/S case story tilgængelig

http://www.envotherm.dk/produkter/cases/scan-bejds-steel/


12/09/2016
Udstedelse af Intertek Certifikat

 


13/07/2016
Dansk Dekommissionering case story tilgængelig

http://www.envotherm.dk/da/produkter/cases/dansk-dekommissionering/


03/05/2016
DI Nyhedsudsendelse

https://vimeo.com/164878199


20/04/2016
Hannover 2016

Findes kun på tysk


18/04/2016
Hannover Messe

 


17/04/2016
AAO-Steel A/S case story tilgængelig

http://www.envotherm.dk/da/produkter/cases/aao-steel/


30/03/2016
e.l.b.w. Umwelttechnik

Findes kun på tysk


02/02/2016
Hans Schmidt GmbH & Co. KG case story tilgængelig

http://www.envotherm.dk/en/produkter/cases/hans-schmidt-gmbh/


04/01/2016
Pressemeddelelse

Envotherm A/S slår igennem med udlejning af E•MVR inddampningsanlæg i Tyskland. Efter at have fastlagt en god strategi, og et solidt benarbejde, er det lykkedes Envotherm A/S i Haderslev at få hul igennem til det tyske udlejningsmarked med levering af det første E•MVR inddampningsanlæg under vores udlejningskoncept. For en dansk SMV virksomhed med fokus på salg, har det været en udfordring at få alle detaljer på plads for at tilbyde udlejning til det tyske marked. Vi har netop installeret vores første udlejningsanlæg, et Envotherm ET200, hos Lehnkering GmbH i Wolfenbüttel ved Braunschweig. Anlægget renser spildevand fra produktion af Fin-, Special-, og Agro-Kemi. Da konceptet med udlejning af E•MVR inddampningsanlæg til rensning af industrielt spildevand er forholdsvis nyt, er det med stor tilfredsstillelse at vi netop har installeret vores første udlejningsanlæg i Tyskland. Som reference, er dette et vigtigt skridt for vores planlagte vækst på det tyske marked, både med hensyn til Leje/Lease og Salg.


21/10/2015
Leasing baner vej for eksport

Som lille virksomhed er det svært at komme ind på markedet i udlandet. Tilbud om leasing kan være en løsning. Af Ebbe Sønderriis
Virksomheden Envotherm forsøger at fremme eksporten til det tyske marked ved at leje anlæg ud i stedet for at sælge det. Envotherms inddampningsanlæg, der med høj energieffektivitet er i stand til at rense stærkt forurenet spildevand så optimalt, at det rensede (destillerede) vand uden videre kan genbruges på virksomhederne.
Anlægget har en høj energieffektivitet og en levetid på mindst 12-15 år. Under danske forhold er tilbagebetalingstiden kun 2-3 år. Alligevel har det været svært at komme ind på det tyske marked. ”Vi oplever ofte, at driftsingeniørerne godt kan se, fordelene ved vores anlæg, men det bliver bremset i økonomiafdelingen, der
stiller spørgsmålstegn ved, om den lille danske virksomhed kan levere tiltrækkelig hurtig service, samt antal referencer osv.,” siger Envotherms direktør Vibeke Svendsen. Hun håber, at den nye leasing-model, som er udviklet med støtte fra puljen for Grøn Omstilling, kan løse problemet. Virksomhederne får tilbudt en treårig leasingkontrakt med forkøbsret. For kunderne har det den fordel, at de straks kan se resultater på bundlinjen. ”Vi halverer deres omkostninger, og det kan de fleste ser fordelen i,” siger Vibeke Svendsen. Lav rente og lille risiko Envotherms anlæg er online forbundet, så hvis anlægget bliver fejlbetjent, eller noget går i stykker, sendes der en sms til den ansvarlige hos kunden og en alarm til voresmand i Haderslev, forklarer Vibeke Svendsen. ”Det betyder at vi kan tilbyde service 24/7 og kan løse ca. 70 procent af serviceopgaverne via nettet og telefon.” ”Med den lave rente, vi har i dag, er leasing ikke dyrt i forhold til køb. Kunderne sammenligner jo med, hvad de kan få ud af at investere de samme penge på en anden måde,” siger hun. Kompliceret jura Det fungerer ligesom leasing af en bil. Kunderne får et anlæg stillet op og kan straks gå i gang med at høste fordelene. Man undgår transport af forurenet vand til behandling, og vandet kan genbruges som procesvand. ”Men det har været en tidskrævende proces at udvikle konceptet,” fortæller Vibeke Svendsen. ”Først udformede vi en kontrakt med en dansk advokat, så måtte vi videre til en tysk advokat, så vi kunne tage de rigtige forbehold og sikre os at ansvarsfordelingen blev rigtig i forhold til forskellen på lovgivningen i de to lande.” ”Vi mærker stor interesse for konceptet og skal leverer de første anlæg i 4 kvartal i år”, slutter Vibeke Svendsen.


15/10/2015
Helicopter Wing Karup (Airbase Karup) case story tilgængelig

Helicopter Wing Karup (Karup Flyvestation) OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG MILJØRIGTIG HÅNDTERING AF SPILDEVAND MED TUNGMETALLER Kunde Det Danske Flyvevåbens helikopter afdeling Helicopter Wing Karup, hjemmehørende på Karup Flyvestation. Helicopter Wing Karup havde en udfordring med deres vaskevand fra helikoptervask. Indholdet af tungmetaller overskred kommunes grænser for udledning. Vaskevandet blev derfor transporteret til destruktion. Branche Industrispildevand – vaskevand Udfordring Helicopter Wing Karup havde udgifter for over 1 mill.kr til bortskaffelse af deres vaskevand. Løsning Envotherm´s ET 350 op koncentrerer vaskevandet således at Helicopter Wing Karup alene skal bortskaffes 1%, mod tidligere 100%. Helicopter Wing Karup’s investering i Envotherm anlæg havde en tilbagebetalingstid på under 2 år.