Organiseret og systematisk adfærd

Organiseret og systematisk adfærd skal sikre et ensartet kvalitetsniveau for de produkter og ydelser som Envotherm leverer. Envotherm skal levere produkter der til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante normer samt de supplerende krav vi mener, er rigtige at stille til os selv.

 

Hos Envotherm stræber vi efter at gøre tingene rigtigt første gang, således at vi undgår unødvendige omkostninger og irritationer såvel i forhold til kunderne som internt blandt medarbejderne. Envotherm medarbejdere er dedikerede til at komme med forslag til forbedringer af produkter, processer og arbejdsgange så kvaliteten og virksomhedens konkurrenceevne løbende forbedres.

ISO 9001:2015 Certifikat


Problemer med visning af PDF?
Send som link
Print