QA/QC procedure

Alle komponenter kvalitetskontrolleres i 4 faser:

1. Udgangskontrol hos underleverandøren fortages af Envotherm medarbejder.
2. Indgangskontrol hos Envotherm inden montage foretages af Envotherm medarbejder.
3. Funktionstesten hos Envotherm foregår de sidste 14 dage inden leveringsfristen, hvor alle komponenters funktion kontrolleres.
4. Udgangs/slutkontrol hos Envotherm visuel inspektion og dokumentation af anlægget inden emballering og forsendelse.

Underleverandører af standard komponenter til Envotherm er underlagt EN-ISO 9001.
• QA/QC procedure: Alle komponenter kvalitetskontrolleres i 3 faser:

1. Visuel indgangskontrol
2. Funktionstesten hos Envotherm foregår de sidste 14 dage inden leveringsfristen, hvor alle komponenters funktion kontrolleres.
3. Udgangs/slutkontrol hos Envotherm visuel inspektion og dokumentation af anlægget inden emballering og forsendelse.