PRINT SEND SOM LINK

Dansk Dekommissionering (Risø)

Kunde:
Dansk Dekommissionering, tidligere kendt som Forskningscenter Risø.
Institutionen Dansk Dekommissionering blev etableret i september 2003
- med det formål at overtage ansvaret for de nukleare anlæg fra Forskningscenter Risø.

Branche:
Håndtering af radioaktivt vand fra forskellige processer forbundet med nuklear aktivitet:
såsom afrensningskabiner og visse håndvasker.

Udfordring:
Med dalende aktivitet på det nukleare område, var det gamle inddampningsanlæg ikke længere tidssvarende grundet:
sin størrelse, støjniveau, energiforbrug, og behov for konstant overvågning.
Der var derfor brug for en moderne løsning.

Løsning:
ET200
Installation af et Envotherm ET200 E•MVR anlæg, der kan behandle op til 1.200 m³ radioaktivt spildevand pr. år.
Fordelene overfor den tidligere situation er mangfoldig: Kompakt, Internetovervågning, lavt vedligeholdelsesniveau,
lavt støjniveau, lavt energiforbrug og stor mobilitet hvis der skulle blive brug for at flytte anlægget på et senere tidspunkt.

Kunden udtaler: :
"Det nye inddampningsanlæg er mere effektivt, bruger mindre energi og kan passe sig selv"
- forklarer driftsingeniør Anna Warberg Larsen og fortsætter:
"Samtidig er det mobilt, så når Behandlingsstationen skal lukkes ned og dekommissioneres,
kan anlægget flyttes og indgå i et nyt set-up."

Se kundens udtalelser på http://www.danskdekommissionering.dk/nyheder/2016/2016/et-anlaeg-damper-af.aspx

Tilbage til cases