PRINT SEND SOM LINK

Schmidt

Kunde:
Hans Schmidt Altöl- und Abfallverwertung GmbH, DE - Fürth.
Firmaet er en mellemstor familieejet modtagestation med 200 ansatte, som med 75 tankbiler afhenter miljøbelastende industrispildevand fra hele Tyskland.

Branche:
Modtagestationer og affaldsbehandling.

Udfordring:
Hans Schmidt modtager årligt 12.500 m³ brugte køle-smøremidler og emulsioner. Indtil 2008 har firmaet haft årlige omkostninger på EUR 625.000 til et eksternt firma for bortskaffelse af emulsionerne.

Løsning:
ET2500
Envotherm's ET2500 opkoncentrerer nu emulsionerne, således at 90-93 % destilleret vand ledes til offentlig recipient og de resterende 7-10 % koncentrat kan sælges til cementfabrikkerne eller genbrug. Koncentratet indeholder 40-60 % olie. Destillatet har et olieindhold på <10ppm som er under halvdelen af udledningskravet. Envotherm's patenterede absorber reducerer COD-værdien på destillatet så meget, at der ikke pålægges yderligere udledningsudgifter fra myndighederne.

Investeringen var tilbagebetalt på 6 måneder.

Type:
Se specifikationer på produktsiden.

Tilbage til cases