Helicopter Wing Karup (Karup Airbase)

Kunde:
Det Danske Flyvevåbens helikopterafdeling Helicopter Wing Karup, hjemmehørende på Karup Flyvestation.
Helicopter Wing Karup havde en udfordring med deres vaskevand fra helikoptervask.
Indholdet af tungmetaller overskred kommunens grænseværdier.
Vaskevandet blev derfor transporteret til destruktion.

Branche:
Industrispildevand - vaskevand

Udfordring:
Helicopter Wing Karup havde udgifter for over 1 million kroner, til bortskaffelse af deres vaskevand.

Løsning:
ET350
Envotherms ET350 opkoncentrerer vaskevandet således at Helicopter Wing Karup alene skal bortskaffe 1%, mod tidligere 100%.
Helicopter Wing Karups investering i et anlæg fra Envotherm, var tilbagebetalt på under 2 år.

Type:
Se specifikationer på produktsiden.

Tilbage til cases