PRINT SEND SOM LINK

Scan Bejds Steel A/S

Kunde:
Scan Bejds blev etableret i 2001, og har siden 2007 været delt op i Scan Bejds Steel A/S og Scan Bejds Offshore A/S. CEO for begge selskaber er Matthias Trum.
Scan Bejds Steel A/S er eksperter inden for bejdsning og passivering. Firmaet investerede i et Envotherm anlæg med en kapacitet på 500 l/t indgående spildevand.

Branche:
Overfladebehandling af rustfri stål, titanium, aluminium m.m. Scan Bejds er specialister når det drejer sig om bejdsning og sikring mod korrosion.

Udfordring:
En stærk vækst de seneste år indenfor fjernende overfladebehandling af rustfri stål, dvs. bejdsning, passivering og glasblæsning, og på sigt også elpolering, kuglepolering o.lign. har også betydet en stor forøgelse i omkostningerne til bortskaffelse af spildevandet fra processen. Det blev derfor undersøgt hvilke muligheder der var i markedet for at nedbringe/kontrollere disse udgifter. Virksomheden havde endvidere et ønske om at lukke for afløbet til offentlig rensningsanlæg.

Løsning:
ET500
Envotherm leverede et ET500 anlæg – det kan behandle og recirkulere op til 3000 m3 om året. Med den konstante vækst hos Scan Bejds in-mente, blev anlægget fra begyndelsen bygget således at det på et senere tidspunkt kunne opgraderes til et ET1000 med potentiale for behandling af op til 6000 m³ om året. Denne opgradering kan ske i flere trin, og de første trin har allerede været nødvendige, og er implementeret. Scan Bejds’ anlæg har en ROI på under 24 måneder.

Type:
Se specifikationer på produktsiden.

Tilbage til cases