Processen

Dette innovative behandlingssystem fjerner stort set alle fremmedlegemer:
TSS – samlet mængde suspenderet stof, TDS – samlet mængde opløst stof, TKN – samlet mængde Kjeldahl-nitrogen, NH3-N – Ammoniaknitrogen, Fedtsyrer, BOD5 – det biologiske iltforbrug målt over fem døgn, COD – det kemiske iltforbrug, tungmetaller og mineralforbindelser, Cr, Ni, Mn, Pb, Cd, Hg, Zn, CU. Destillatet returnerer normalt til en neutral pH.

MVR-Fordamper

Den patenterede ET – MVR-fordamper genbruger energien fra den damp, som den selv genererer, og har derved ikke brug for en udefrakommende varme- eller kølekilde.